Funktioner

Modern och anpassningsbar

Hillava är ett modernt och anpassningsbart system, som skapats med hjälp av modern teknik för att möta utmaningarna inom olika serviceverksamheter och rörliga arbeten. Vårt utvecklingsteam ser till att du har ett system som utvecklas och utvidgas kontinuerligt, och som stöder din affärsverksamhet även om omgivningen förändras. Hillava används på datorn, i webbläsaren på mobila enheter eller via en Android-app.

Till ditt förfogande har du ett system som hela tiden utvecklas och utvidgas.

Hillava-toiminnanohjausjärjestelmä - mobiili ERP taipuu päätteelle ja puhelimeen

Några av de mest populära funktionerna

 • Enhetsregister, utrustningsregister
 • Register över anläggningar och enheter och deras historiska data
 • Spårning av fordon – GPS
 • Anpassningsbarhet enligt kund
 • Redigerbara processer och arbeten
 • Redigerbara arbetsprojekt
 • Mobilt användargränssnitt, även utan fortgående internetanslutning
 • Resursallokering
 • Uppgiftshantering
 • Dokumentering av uppgifter
 • Automatiserade faktureringsgrunder
 • Arbetstidsuppföljning och timbokföring
 • Produktregister och prislistor
 • Rapportering och efterkalkyl
 • Extranet
 • Integration med andra system
 • Språkversioner och lokalisering
 • Automatiska meddelanden när arbetet fortskrider

Är allt glasklart eller blev du att fundera på något?

Kontakta oss så diskuterar vi mera om Hillavas möjligheter. Det nya affärssystemet kan börja användas i ditt företag på bara 2 veckor!
Lataa opas: Buustia ERP-hankintaan

Jätä sähköpostiosoitteesi niin lähetämme oppaan sinulle sinne!

Lataa opas: KPI -mittaristo kenttätyön tehostamisessa

Jätä sähköpostiosoitteesi niin lähetämme oppaan sinulle sinne!

Lataa opas: Toiminnanohjaus-järjestelmän käyttöönotto

Jätä sähköpostiosoitteesi niin lähetämme oppaan sinulle sinne!