Fördelar

Hyödyt asiakkaalle

Dina kunder

Dina kunder är en förutsättning för att din verksamhet existerar. Dina kunder vill få service i tid och enligt överenskommelse. En nöjd kund stannar kvar.
Med Hillava:
 • Blir beställnings-leveranskedjan smidig, transparent och effektiv.
 • Håller du dina kunder uppdaterade automatiskt.
 • Erbjuder du den bästa servicen proaktivt.
Läpinäkyvyyttä ja sujuvuutta yrityksen tilaus-toimitusketjuun
Paras mahdollinen tehokkuus ja laskutus aste - Hillavalla
Hyödyt johdolle

Ledning

Du har ansvaret för en lönsam verksamhet och utvecklingen av verksamheten på ditt företag. Du vill se en tillförlitlig lönsamhets- och kostnadsuppföljning som stöd för beslutsfattandet. Du vill digitalisera processer och minska det manuella arbetet.
Med Hillava:
 • Garanterar du maximal effektivitet och faktureringsgrad i företagets kapacitet.
 • Kan du lita på siffrorna i rapporterna, eftersom uppgifterna är baserade på data som sparats på fältet i realtid, inte på uppskattningar ur minnet.
 • Har ert företag en modern och utvecklingsbar lösning som är skalbar enligt företagets skiftande behov.
Hyödyt työnjohdolle

Arbetsledning

Du vill hantera resurser och arbeten så effektivt som möjligt, utan trassel, papper och Excel. Du ansvarar inför både kunderna och den egna organisationen för att arbetena flyter på.
Med Hillava:
 • Ser du visuellt en realtidsbild av arbetssituationen.
 • Sparar du all information relaterad till arbetet så att den är tillgänglig för alla som behöver den. Informationen går till och från fältet utan förseningar.
 • Hanterar du oväntade situationer och de förändringar som orsakas ända fram till arbetstagarens mobil.
Mobiili ERP toimii työnjohdon tukena kiireissä ja yllättävissä muutoksissa
Helppokäyttöinen mobiili ERP raportoinnin yksinkertaistamiseen
Hyödyt työntekijälle

Arbetstagare

Firman rullar inte utan dig och kunderna får heller ingen service. Du är företagets ansikte utåt för kunderna. Med Hillava utför du ditt arbete på ett effektivt sätt och du kan glömma post it-lappar och papperskaruseller.
Med Hillava:
 • Får du en lättanvänd mobilapp som du lär dig på 5 minuter.
 • Är du på rätt plats vid rätt tidpunkt, och allt arbete finns med i mobilen med uppdaterade uppgifter.
 • Dokumenterar du och rapporterar ditt arbete med några klick och informationen finns genast i behåll.
Lataa opas: Buustia ERP-hankintaan

Jätä sähköpostiosoitteesi niin lähetämme oppaan sinulle sinne!

Lataa opas: KPI -mittaristo kenttätyön tehostamisessa

Jätä sähköpostiosoitteesi niin lähetämme oppaan sinulle sinne!

Lataa opas: Toiminnanohjaus-järjestelmän käyttöönotto

Jätä sähköpostiosoitteesi niin lähetämme oppaan sinulle sinne!