Hillava-blogi

Sähköpalvelu Leino Oy – Asiakastarina

Sähköpalvelu Leino Oy valitsi Hillavan nykyaikaistamaan ja tehostamaan yrityksen päivittäistä toimintaa. Työnohjausjärjestelmä integroitui yritykselle tärkeisiin järjestelmiin, automatisoi työvaiheita ja nopeutti yrityksen kassan kiertoa.
Sähköpalvelu-Leino-Oy-Hillava

Toimiala: Sähkötyöt

Haaste: Yritys oli hankkinut uuden järjestelmän noin vuotta aiemmin. Se ei kuitenkaan vastannut yrityksen tarpeisiin vaan edellytti edelleen lukuisia manuaalisia työvaiheita, eikä tuonut kaivattua apua läpinäkyvyyteen ja töiden hallintaan.  

Ratkaisu: Hillava integroitui yritykselle tärkeisiin järjestelmiin ja automatisoi työvaiheita, esimerkiksi laskutusperusteiden luonnin ja ostolaskujen kohdistamisen oikeille töille. Hillava on nopeuttanut yrityksen kassankiertoa. Lisäksi mobiilisovellus on nopea ja helppokäyttöinen. 

Hillava auttoi Sähköpalvelu Leinoa nykyaikaistamaan ja tehostamaan yrityksen toimintaa

Ennen Hillavaa Sähköpalvelu Leinon toiminta oli ensisijaisesti manuaalista paperilaskun käyttöä ja Excel-taulukoiden pyörittelyä. Yrityksellä oli tavoitteenaan päivittää yrityksensä toimintatapoja modernimpaan suuntaan. Ensimmäiset askeleet manuaalisten toimenpiteiden automatisointiin otettiin muiden järjestelmätoimittajien ratkaisuilla, mutta aitoihin hyötyihin Sähköpalvelu Leino pääsi vasta vaihtaessaan aiemmin käytetyn toiminnanohjausjärjestelmänsä nopeaan ja helppokäyttöiseen Hillavaan.

Aiemmat ratkaisut eivät taipuneet yrityksen tarpeisiin

Sähköpalvelu Leino otti Hillavan käyttöön toukokuussa 2018. Yhteinen historia Hillavan kanssa alkoi kuitenkin n. 1,5 vuotta aiemmin. ”Tutustuimme Hillavaan ensimmäistä kertaa jo 2017 vuoden taitteessa tutustuessamme alan toimijoihin. Silloin päädyimme toiseen järjestelmään, joka ei kuitenkaan vastannut yrityksemme tarpeita.” kertoo yrityksen toimitusjohtaja Jussi Leino.

Sähköpalvelu Leinolla ei ole erillistä toimistohenkilökuntaa, kuten sihteeriä tai laskuttajaa. Yritys ei aio palkata toimistotyöntekijöitä lähitulevai-suudessakaan, jonka vuoksi oli tärkeää, että uusi järjestelmä vaatisi mahdollisimman vähän manuaalista työtä kenttäratkaisuun syötettyjen tietojen käsittelyssä. ”Edellisellä ratkaisulla jouduimme edelleen tekemään paljon manuaalista työtä tiedolle tietokoneelta – sekä ennen töiden aloittamista että töiden päättyessä.

Hillavan ansiosta 9 henkilön yrityksellä on jatkossakin vara laajentaa toimintaansa ilman, että yrityksen pitäisi palkata erillistä toimistohenkilökuntaa. Jussi on tyytyväinen, että Hillavassa vuoden aikana tapahtunut merkittävä kehitys muunsi sen ratkaisuksi, joka vastasi kattavasti Sähköpalvelu Leinon tarpeisiin: ”Vuonna 2017 Hillava oli vielä omiin tarpeisiimme liian suppea. Vuoden aikana tapahtui paljon hyviä asioita ja Aitio on saanut paljon hyviä asioita aikaiseksi Hillavassa.

LVISNet-integraation avulla ostotilaukset saadaan kohdistettua suoraan oikeille töille

Ennen Hillavaa Sähköpalvelu Leinolla tukkutarvikkeiden hankinta sisälsi lukuisia manuaalisia vaiheita: työntekijöiden tuli ottaa tukusta lähete ja kirjoittaa työmuistiinpanot työssä käytetyistä tarvikkeista, jonka jälkeen tiedettiin odottaa ostolaskua. Se saattoi saapua vasta kuukauden päästä itse hankinnasta. 

Yksi Hillavan suurimmista hyödyistä on se, että se keskustelee LVISNetin kanssa ja mahdollistaa ostotilausten automaattisen kohdistamisen töille. Kun työntekijä hakee tukusta tunnisteella tavaraa, hyppäävät ne heti oikean työn alle”, Jussi kertoo. Lisäksi integraatio tarjoaa läpinäkyvyyttä ostojen seurantaan – nykyisin yritys näkee suoraan, mitkä tavarat on laskutettu tai kohdistettu tehtäville. Tämän ansiosta myös tavarahävikki saadaan minimoitua ja varmistetaan, että kaikki laskutettavat hankinnat ovat myös edenneet laskutukseen.

Integraatio yrityksen taloushallinnon järjestelmään nopeutti yrityksen kassankiertoa 

Sähköpalvelu Leinon aiemmin käytössä ollut ratkaisu ei keskustellut yrityksen käyttämän, laajasti käytetyn taloushallinnon järjestelmän kanssa. Tämän vuoksi yrityksen eri järjestelmissä oli päällekkäisyyksiä, eikä tieto siirtynyt reaaliajassa taloushallinnon ratkaisuun – automaattiset laskutusperusteet töille puuttuivat täysin.

Hillavan avulla yritys saa nykyisin käytetyn työajan ja laskutusrivit suoraan osaksi taloushallintoa. Lisäksi LVISNet-integraation avulla Sähköpalvelu Leino saa ostolaskut kohdistettua suoraan oikeille töille ja tukkureilta lähes reaaliaikaisesti saatavat tiedot ostoista muuttavat samalla myös yrityksen laskutuksen reaaliaikaisemmaksi. ”Nyt kaikki taloushallinnon tieto saadaan kätevästi ja reaaliaikaisesti yhteen paikkaan”, Jussi kiittää.

Helpotusta töiden hallintaan

Ennen Hillavaa Sähköpalvelu Leinolla ei ollut selkeää ja yhtenäistä näkymää työvaiheisiin ja työntekijöidensä resursointiin. Hillavan reaaliaikainen näkyvyys saatavilla olevista työntekijöistä tuo merkittäviä hyötyjä yrityksen resurssien hallintaan ja töiden suunnitteluun: ”Hillavassa on selkeä listaus työn eri vaiheista – mitä on aloittamatta, kesken, valmiina, laskutettu – eli kun asentaja saa kuitattua, että homma on valmis, näkyy se reaaliajassa myös koneella”, Jussi kertoo.

Hillava tuo läpinäkyvyyttä töihin myös Sähköpalvelu Leinon asiakkaille 

Kun asentaja syöttää kirjatut tunnit kentällä, siirtyvät ne suoraan tehtävälle, tarjoten reaaliaikaista tietoa siitä, mitä työmaalla on tehty. Tämän ansiosta Sähköpalvelu Leino voi tarjota omille asiakkailleen entistä helpommin

tarkkaa tietoa siitä, mitä työmaalla on tehty ja mistä työhön kuluneet tunnit koostuvat. ”Asiakkaillemme on tärkeä tietää, mistä työtunnit koostuvat ja mistä laskutetaan.

Hillava on saanut myös työntekijöiden siunauksen

Sähköpalvelu Leinolla uusi järjestelmä toi myös kauan kaivattua modernia otetta yrityksen toimintatapoihin. ”Olemme kasvaneet yrityksenä ja olimme pitkään vanhoissa toimintatavoissa kiinni. Uusi järjestelmä toi modernimpaa otetta toimintaan ja työntekijämme ovat tykänneet käyttää Hillavaa”, Jussi toteaa. Erityisesti mobiilisovelluksen käytettävyys ja nopeus on saanut työntekijöiltä positiivista palautetta: ”Hillavan käyttö ei vie paljon työntekijöiden aikaa työpäivän aikana, mikä on saanut paljon kehuja.

Lisäksi Jussi kommentoi, että ratkaisun jatkuva kehitys lisää ratkaisun pitkäikäisyyttä: ”Aitiolla on hyvä ote järjestelmän jatkuvaan kehittämiseen ja Hillavaa kehitetään kaiken aikaa.

Nopea ja vaivaton käyttöönotto

Aitio Finlandin kanssa hommat lähti heti alusta lähtien hyvin liikkeelle. Hillava oli helppo ottaa käyttöön ja ennen kaikkea nopea!” Jussi kuvaa yhteistyön aloitusta.

Käyttöönoton nopeus tuli Jussille positiivisena yllätyksenä, kun vertailukohteena olivat aiempien palvelutarjoajien yli 3 kuukautta kestäneet käyttöönotot, jonka päätteeksi tarjotut ratkaisut eivät vieläkään olleet käyttövalmiina.

Sähköpalvelu Leino Oy on voikkaalainen, pääasiassa Kouvolan talousalueella toimiva sähköalan monitoimiyritys. Yritys aloitti toimintansa Kouvolan Valosirun valaisinasennuksista toiminimenä vuonna 1995 ja muuttui osakeyhtiöksi 2008.

Sähköpalvelu Leinon arvoihin kuuluvat laadukas työnjälki, toteutus aikataulussa sekä asiakkaiden tarpeiden ja toiveiden huomioiminen kaikissa sähkötöissä. Yrityksessä työskentelee tällä hetkellä n. 10 työhönsä sitoutunutta ammattilaista. Yrityksen toiminnan taustalla on myös näyttävä kumppaniverkosto, johon kuuluu mm. R.A. Wickholm Oy, Rakennuspalvelu Antero Muuronen Ky, GG-Saneeraus Oy, LV-Ratalo Oy, Kymen Putkipojat Ky ja Lustek Oy. Sähköpalvelu Leino Oy kuuluu myös osaksi Elfin-yhteistyöketjua ja on sekä Sähkö- ja teleurakoitsijaliiton että Suomen yrittäjien jäsen.

Lisätietoja:
Jussi Leino, työnjohto
jussi(a)sahkopalveluleino.fi
Sähköpalvelu Leino Oy

Facebook
Twitter
LinkedIn
Lataa opas: Toiminnanohjaus-järjestelmän käyttöönotto

Jätä sähköpostiosoitteesi niin lähetämme oppaan sinulle sinne!

Lataa opas: KPI -mittaristo kenttätyön tehostamisessa

Jätä sähköpostiosoitteesi niin lähetämme oppaan sinulle sinne!

Lataa opas: Buustia ERP-hankintaan

Jätä sähköpostiosoitteesi niin lähetämme oppaan sinulle sinne!