Ominaisuudet

Ominaisuudet

Moderni ja sopeutuva

Hillava on moderni ja sopeutuva järjestelmä, joka on toteutettu nykyaikaisilla teknologioilla vastaamaan palveluliiketoiminnan ja liikkuvan työn haasteisiin. Kehitystiimimme pitää huolta siitä, että käytössäsi on jatkuvasti kehittyvä ja laajentuva järjestelmä, joka tukee liiketoimintaasi vaikka toimintaympäristösi muuttuu.

Hillavaa käytetään tietokoneella, mobiililaitteen selaimella tai Android-sovelluksella.

”Useampaa alan ohjelmistoa käyttäneenä voin sanoa, että nyt on toiminnan kokonaistilanteeseen ensimmäistä kertaa hyvä ja selkeä näkyvyys. Sekä työt että niihin liittyvät ostot on helppo seurata ja laskuttaa. Myös raporteilta saa nopeasti tietoa töiden kannattavuudesta. Hillavaa on helppo käyttää ja sen nopeus on jopa yllättänyt: erityisesti mobiilin viiveettömyys on saanut asentajilta kiitosta."
Jussi Leino
Toimitusjohtaja, Sähköpalvelu Leino Oy
 • Simppeleiden tarjousten laskenta
 • Tarjouksen hinnoittelu kate- tai alennusperusteisesti
 • Tarjousrivien ryhmittely
 • Tarjouksen tulostus PDF-muotoon
 • Asiakasrekisteri
 • Projekti-, urakka ja kohdetiedot
 • Historiatiedot
 • Projektin tai urakan tila
 • Kiinteälaskutteisten kokonaisuuksien kustannusseuranta
 • Lisä- ja muutostöiden hallinta
 • Kokonaisuuden hallinta visuaalisesti
 • Resursointi, omat työntekijät ja alihankkijat
 • Aikataulutus
 • Tehtävien etenemisen reaaliaikainen seuranta
 • Muutoshallinta
 • Tehtävien luominen myös mobiilisti
 • Sähköinen työmääräin
 • Oma työjono
 • Kohdetiedot, yhteyshenkilöt, työohjeet ja dokumentit
 • Tehtävän suorittaminen ja työajan kirjaaminen automaattisesti (Aloita-Lopeta)
 • Tarvikekirjaukset manuaalisesti tai integraatiolla suoraan ostolta (esim. LVISNet)
 • Työn dokumentointi, esim. valokuvat ja lomakkeet
 • Sähköinen työajankirjaus
 • Oman työajan seuranta
 • Tehtävän luonti mobiilissa
 • Kaikki työntekijän mobiilin ominaisuudet
 • Kaikki työkohteet
 • Kaikki tehtävät
 • Tehtävien resursointi
 • Tehtävien seuranta
 • Tehtävän luonti mobiilissa, esim. Reklamaatio-, lisä- ja muutostyöt
 • Muutostilanteiden hallinta
 • Ostojen automaattinen kohdistaminen suoraan tehtävälle / laskulle
 • Ostot LVISNetin yli tukusta tehtävälle / laskulle heti oston yhteydessä
 • LVISNetin tukuista ostetut tuotteet heti näkyvissä työntekijän mobiilissa
 • Käyttämättä jääneet tuotteet automaattisesti varastosaldoissa
 • Laskutusperusteet (työtunnit, tarvikkeet, ajot, kulukorvaukset) valmiina heti työtehtävän valmistuttua
 • Laskutus tuntiperusteisesti tai kiinteällä hinnalla
 • Myyntilaskuaineiston muodostus Hillavassa tai ulkoisessa järjestelmässä
 • Asiakaskohtaiset hinnastot
 • Maksuerät
 • Automaattinen LVISNet-hinnastojen päivitys
 • Joustavat mahdollisuudet muokata laskutustietoja
 • Automaattiset viestit (sähköposti, tekstiviesti) töiden etenemisestä
 • Extranet-portaali
 • Asiakkaan tiedot aina tarvittaessa myös työntekijän saatavilla
 • Kattava asiakasraportointi
 • Työtehtävien asiakasraportointi
 • Työkokonaisuuden kannattavuuden seuranta ja raportointi
 • Työtehtävien raportit, esim. käytetty työaika, läpimenoaika
 • Johdon raportit
 • Tuntikirjausraportit
 • Historiatiedot
 • Monivarasto, myös esim. autovarastot
 • Reaaliaikainen saldoseuranta
 • Oman työajan seuranta
 • Kulukorvausten kirjaus (ateriakorvaus, ruokaraha, päiväraha)
 • Tuntien hyväksyntä
 • Palkka-aineiston siirto palkanlaskentaan
 • Työaikapankki
 • Liukuva työaika
 • Tuntitietojen kerääminen automaattisesti tehtävien suorituksen yhteydessä
 • Tuntitietojen toimittaminen palkanlaskentaan
 • Vapaasti muokattavat palkkalajit
 • Työaikapankki
 • Liukuva työaika
 • Sähköinen työajanseuranta
 • Talenom (ostot, myyntilaskut, palkka-aineisto)
 • Netvisor (ostot, myyntilaskut, palkka-aineisto)
 • Maestro (myyntilaskut)
 • Tikon (palkka-aineisto)
 • LVISNet (ostotilausvahvistukset, hinnastot)
 • Lemonsoft (työtilaukset)
 • Asiakaskohtaiset integraatiot tarpeen mukaan
 • Reaaliaikainen ajoneuvoseuranta kartalla
 • Ajot suoraan oikeille työtehtäville
 • Ajojen laskuttaminen helposti
 • Ajoneuvon työajojen sekä muiden ajojen seuranta
 • Taloushallinto
 • Myynti- ja ostoreskontra
 • Tuotannonohjaus
 • Työmaapäiväkirja
 • Kulunvalvonta
Hillava-toiminnanohjausjärjestelmä - mobiili ERP taipuu päätteelle ja puhelimeen

Osuiko nappiin vai jäitkö kaipaamaan jotain?

Ota yhteyttä, niin keskustellaan lisää Hillavan mahdollisuuksista. Uusi toiminnanohjausjärjestelmä voi olla yrityksesi käytössä jopa 2 viikossa!