Hillava-blogi

Lisää näkyvyyttä yrityksen toimintaan – Hillava laajenee työajankirjausominaisuuksilla

Hillava-toiminnanohjausjärjestelmän ominaisuudet laajenevat syksyllä 2017 työajankirjausominaisuuksilla. Uusi ominaisuus on vastaus asiakkaidemme tarpeisiin sekä yleisiin vaatimuksiin työmarkkinoilla. Hillavan tarkoitus on toimia tehokkaana tukena töiden hallinnointiin, ja työajankirjausominaisuudet ovat luonnollinen lisäominaisuus palvelumme käyttäjille.
Lisää näkyvyyttä yrityksen toimintaan - Hillava laajenee työajankirjausominaisuuksilla
Hillava-toiminnanohjausjärjestelmän ominaisuudet laajenevat syksyllä 2017 työajankirjausominaisuuksilla. Uusi ominaisuus on vastaus asiakkaidemme tarpeisiin sekä yleisiin vaatimuksiin työmarkkinoilla. Hillavan tarkoitus on toimia tehokkaana tukena töiden hallinnointiin, ja työajankirjausominaisuudet ovat luonnollinen lisäominaisuus palvelumme käyttäjille. Työajankirjausominaisuuden tulevat kaikkien asiakkaidemme käyttöön ilman lisäkustannuksia. Asiakkaidemme toiveisiin perustuen Hillava laajenee käsittämään myös työaikapankin ja liukumien käsittelyn.

Älä seuraa tehtyä työaikaa, seuraa toteutuneita töitä

Kirjataanko ja seurataanko teillä vain työaikaa? Yrityksen menestyksen ja kannattavuuden kannalta olisi pelkkien työtuntien sijaan paljon tärkeämpää tietää, mitä työaikana tapahtuu. Mitä töitä saadaan valmiiksi? Mitä töitä voidaan laskuttaa? Mitä jää kesken ja miksi? Kuinka paljon työpäivästä menee aikaa siirtymiin tai odotteluun? Paljonko yrityksen laskutusaste on? Myös töiden ja projektien kannattavuuden luotettava seuraaminen edellyttää, että niihin käytetty työaika voidaan kirjata reaaliajassa ja helposti. Kääntämällä näkökulman pelkästä tuntiseurannasta töiden kokonaisvaltaiseen hallintaan lisäät luotettavuutta sisäiseen tekemiseen ja mikä tärkeämpää, tarjoat parempaa asiakaspalvelua ulospäin.

Reaaliaikainen tieto helpottaa yrityksen raportointia

Työajanseurannalle ja työaikakirjausten tekemiseen on yrityksissä käytössä useita erilaisia käytäntöjä ja tapoja. Kirjavista tavoista huolimatta työaikakirjaus hoitaa useassa yrityksessä kahta virkaa: sitä käytetään sekä lakisääteisen velvollisuuden täyttämiseen että työn sisällön raportointiin. Samaan aikaan asiakaskeskusteluissa nousee yhä useammin esille se tosiasia, että viikon tai kahden jälkeen tapahtuva kirjaaminen tuo epävarmuutta raportointiin. Kirjatessa tunteja takautuvasti on lähes mahdotonta muistaa, mitä töitä on oikeasti tehnyt. Mitä itse teit toissa viikon maanantaina? Yrityksen   kannalta on luotettavampaa kerätä reaaliaikaista, töiden suorittamiseen perustuvaa tietoa, joka samalla tukee yrityksen omaa raportointia. Kun kirjattuja tietoja käytetään myös kustannuslaskentaan ja asiakaslaskutukseen, niiden tulisi olla paikkansapitäviä, eikä perustua pelkkään viikkojen takaisten tapahtumien muisteluun.

Kirjaamisen helppous vähentää muutosvastarintaa

Ohjelmistoa valittaessa tulee ottaa huomioon käytön helppous ja automatiikka työntekijän kannalta. Parhaassa tapauksessa työaikamerkinnät syntyvät tehtävienhallinnan sivutuotteena ja päivän päätteeksi työntekijä vain tekee nopean tarkastuksen automaattisesti luoduille kirjauksille. Keskiössä on oikea asia, eli töiden tekeminen, mutta pakolliset kirjaukset tulevat hoidetuksi samalla kertaa. Yhdistämällä tähän vielä automaattiset kilometrikirjaukset tehdään työntekijän osuudesta mahdollisimman helppoa ja vaivatonta. Muutosvastarinnan taklaaminen on aina tärkeä osa-alue uusien järjestelmien hankintaa ja käyttöönottoa. Työajanhallintaratkaisun käyttöönotossa muutosvastarintaa esiintyy helposti, jos yrityksessä on aiemmin käytetty vain kerran kuukaudessa täytettävää lappuraporttia. Mitä helpompaa ja automatisoidumpaa työajankirjaaminen on työntekijän näkökulmasta, sitä paremmin työntekijät sitoutuvat ratkaisun käyttöön ja merkinnät pitävät paikkansa.

Hillava tuo säästöjä vähentämällä erillisten ratkaisujen tarvetta

Hillavan uusien työajankirjausominaisuuksien avulla yritykset voivat lopettaa erillisten työajankirjausratkaisujen tai kellokorttien käytön ja vähentää ohjelmistoratkaisuihin kuluvia kustannuksiaan. Samalla tapaa Hillava tarjoaa suoraan säästöjä ohjelmistokuluissa myös niille, joilla on ollut jo jokin työajankirjausratkaisu käytössä, mutta jotka haluavat päivittää ohjelmistojaan kattamaan työtehtävien hallinnointia ja seurantaa sisältävällä ratkaisulla. Hillavassa nämä tärkeät ominaisuudet ovat saatavilla samassa, helppokäyttöisessä ja mobiilissa ratkaisussa, joka liikkuu työntekijöiden mukana siellä, missä hekin.

Haluatko lisätietoja?

Onko työajanseuranta sinulle ajankohtainen aihe tai kaipaat tukea yrityksenne tehtävänhallintaan? Nappaa kaksi kärpästä yhdellä iskulla – ota meihin yhteyttä, niin keskustellaan lisää Hillavan sopivuudesta juuri teille.
Facebook
Twitter
LinkedIn
Lataa opas: Toiminnanohjaus-järjestelmän käyttöönotto

Jätä sähköpostiosoitteesi niin lähetämme oppaan sinulle sinne!

Lataa opas: KPI -mittaristo kenttätyön tehostamisessa

Jätä sähköpostiosoitteesi niin lähetämme oppaan sinulle sinne!

Lataa opas: Buustia ERP-hankintaan

Jätä sähköpostiosoitteesi niin lähetämme oppaan sinulle sinne!