Hillava-blogi

Itseohjautuva palveluorganisaatio

Digitalisaation myötä työympäristö sekä tapa tehdä työtä on muuttunut valtavasti ja nopeasti. Jotta yksilö ja yritys pysyy mukana kilpailussa, on tehtävä muutoksia ja pysyttävä kehityksen mukana. Myös perinteisellä mallilla toimiva yritys voi pärjätä ja sen toiminta kehittyä jonkin aikaa, mutta ilman kehitystä ennen pitkää huomataan, että kilpailijat menevät ohi oikealta ja vasemmalta.
Itseohjautuva palveluorganisaatio
Digitalisaation myötä työympäristö sekä tapa tehdä työtä on muuttunut valtavasti ja nopeasti. Jotta yksilö ja yritys pysyy mukana kilpailussa, on tehtävä muutoksia ja pysyttävä kehityksen mukana. Myös perinteisellä mallilla toimiva yritys voi pärjätä ja sen toiminta kehittyä jonkin aikaa, mutta ilman kehitystä ennen pitkää huomataan, että kilpailijat menevät ohi oikealta ja vasemmalta. Yksi keino palveluorganisaation kehittämiseen on itseohjautuvuuden mahdollistaminen ja lisääminen. Tässä artikkelissa käsitellään itseohjautuvuutta sekä digitalisaation tuomia keinoja itseohjautuvuuden avuksi.

Itseohjautuvuus – uhka vai mahdollisuus?

Matka perinteisestä organisaatiosta itseohjautuvaksi organisaatioksi on pitkä eikä todennäköisesti kovinkaan suoraviivainen. Muutos vaatii aikaa ja sitoutumista sekä erityisesti vahvaa ja uskaliasta johtajuutta, joka sietää myös kipuilun muutoksen edetessä. Muutos vaatii myös johtajuutta, joka on valmis jakamaan päätösvallan pois itseltään. Toimiva itseohjautuva organisaatio tuo selkeää kilpailuetua, sillä itseohjautuvassa organisaatiossa työntekijät ovat useiden tutkimusten mukaan keskimääräistä motivoituneempia (itseohjautuvuusteoria). Motivoitunut työntekijä on tavallisesti merkittävästi tuottavampi ja jaetun vastuun avulla myös päätöksenteko nopeutuu ja päätösten taustalla on ajankohtaisempaa tietoa. Itseohjautuvuutta ei tulisi kuitenkaan pitää itseisarvona – sen hyödyt tulee punnita, ottaen huomioon mitä se voi tuottaa ja toisaalta mitä resursseja siihen siirtyminen vaatii organisaatiolta?

Diktatuurista anarkiaan?

Itseohjautuvuuden lisääminen ei tarkoita siirtymistä diktatuurista anarkiaan. Itseohjautuvassa organisaatiossakin on hierarkioita ja sääntöjä, mutta myös paljon vapauksia ja sen myötä vastuita. Itseohjautuvuuden olennainen muutos on luovuttaa päätösvalta sinne, missä päätöksen tekemiseen on paras tieto. Palveluorganisaatiossa paras tieto arjen päätöksiin on usein työntekijällä itsellään. Toinen olennainen muutos on läpinäkyvyys: ilman läpinäkyvyyttä ei ole mahdollista tehdä hyviä päätöksiä. Kun päätöksentekovaltaa jalkautetaan organisaatiossa eri tasoille, tiedon tulee kulkea saumattomasti päättävien tahojen välillä. Läpinäkyvyys tuo päätöksentekoon tarvittavat tiedot kaikkien saataville – ilman läpinäkyvyyttä itseohjautuvuus jää puolitiehen.

Työkalut itseohjautuvuuden avuksi

Hyvillä työkaluilla voidaan helpottaa perinteisen organisaation muutosta itseohjautuvaksi organisaatioksi. Moderni toiminnanohjausjärjestelmä luo läpinäkyvyyttä ja mahdollistaa päätöksenteon myös kentällä, kun tarvittavat tiedot ovat työntekijällä mobiilisti saatavilla. Toisaalta reaaliaikaisesti toimivasta toiminnanohjausjärjestelmästä työnjohto näkee kentän tapahtumat ja päätöksenteon vallasta luopuminen saattaa helpottaa, kun on olemassa hyvät työkalut seurantaan.

Vinkkejä matkalle itseohjautuvaan organisaatioon

    1. Suunnittele ja osallista. Pohjusta muutosta organisaatiossasi kertomalla tavoitteista ja suunnittele, miten vastuuta kannattaa jalkauttaa organisaatiossa – osallista myös työntekijät miettimään uusia toimintamalleja.
    2. Älä heitä uusia vastuullisia suoraan altaan syvään päätyyn. Jaa vastuuta asteittain – totuta organisaatiosi muutokseen.
    3. Oikeat työkalut ja prosessit tiedon välittämiseen ovat tärkeässä roolissa. Luo kanavat ja ota käyttöön työkalut tiedon saumattomalle siirtymiselle organisaatiossa – oikeilla järjestelmillä tieto päätöksistä ja päätöksiin tarvittavat tiedot siirtyvät organisaation sisällä toivotulla tavalla.
    4. Kehittäkää uutta toimintamallia jatkuvasti. Itseohjautuva organisaatiokin kehittyy ja tekemisen aikana nousee aina esille tapoja tehostaa nykyisiä toimintamalleja – älä tuudittaudu nykytilaan, vaan kehittäkää toimintamallia jatkossakin.
Millainen toiminnanohjausjärjestelmä tukee itseohjautuvan palveluorganisaation malliin siirtymistä? Voit lukea modernista toiminnanohjausjärjestelmästä lisää täältä.
Facebook
Twitter
LinkedIn
Lataa opas: Toiminnanohjaus-järjestelmän käyttöönotto

Jätä sähköpostiosoitteesi niin lähetämme oppaan sinulle sinne!

Lataa opas: KPI -mittaristo kenttätyön tehostamisessa

Jätä sähköpostiosoitteesi niin lähetämme oppaan sinulle sinne!

Lataa opas: Buustia ERP-hankintaan

Jätä sähköpostiosoitteesi niin lähetämme oppaan sinulle sinne!