Hillava-blogi

Investoi vain sopivaan toiminnanohjausjärjestelmään – osa 1

Toiminnanohjausjärjestelmä on yksi yrityksen toiminnan tukipilareista, joten sen toimiminen yrityksen tarpeiden ja tavoitteiden mukaisesti on erityisen tärkeää. Sen vuoksi valitun järjestelmän tulisi olla juuri yritykselle sopiva ratkaisu, joka on helppo käytettävyydeltään ja siitä rikastettu tieto on helposti hyödynnettävissä liiketoiminnan tehostamiseksi laaja-alaisesti.
Investoi vain sopivaan toiminnanohjausjärjestelmään - osa 1
Toiminnanohjausjärjestelmä on yksi yrityksen toiminnan tukipilareista, joten sen toimiminen yrityksen tarpeiden ja tavoitteiden mukaisesti on erityisen tärkeää. Sen vuoksi valitun järjestelmän tulisi olla juuri yritykselle sopiva ratkaisu, joka on helppo käytettävyydeltään ja siitä rikastettu tieto on helposti hyödynnettävissä liiketoiminnan tehostamiseksi laaja-alaisesti. Mutta millainen on yritykselle sopiva toiminnanohjausjärjestelmä ja mistä sellaisen tunnistaa? Avaamme tätä polttavaa kysymystä blogissamme kahdessa osassa, joista ensimmäinen painottuu yritykselle sopivan järjestelmän tunnistamisen askeleihin ja toinen siihen, millainen on tehokas toiminnanohjausjärjestelmä.

Tunnista yrityksesi tarpeet

”Mikä liiketoiminnan osa-alue hyötyisi tehostamisesta juuri nyt?” Liiketoiminnan tehostamisen tärkeimpien osa-alueiden määrittäminen on ensimmäinen askel toiminnanohjausjärjestelmän valintaa tehdessä. Pienessä yrityksessä tehostaminen voi olla ajankohtaista ja helposti toteutettavissa koko yrityksen laajuudella, kun taas suuremmissa yrityksissä tehostaminen saattaa olla mahdollista vain yhdessä liiketoimintayksikössä tai osastolla. Tehostettavan liiketoiminta-alueen valintaa voidaan tarkastella vaikkapa työntekijämäärästä käsin – mitä suuremman joukon toimintaa voidaan helpottaa ja tehostaa sitä tuottoisampi järjestelmä ja siihen tehdyt investoinnit ovat.

Helppokäyttöisyys on avain tehokkaaseen ratkaisuun

Jotta toiminnanohjausjärjestelmä toimisi tehokkaasti ja parantaisi aidosti yrityksen prosesseja, sen tulisi olla helposti omaksuttavissa. Järjestelmässä on tällöin oltava kattavat ja helppokäyttöiset mobiiliominaisuudet, jotta suorittavaa työtä tekevät työntekijät sekä asiantuntijat saadaan kunnolla sitoutettua ratkaisun käyttöön. Lisäksi järjestelmän tulee tukea oikean ja tarpeellisen tiedon jakamista juuri oikeille henkilöille – olivatpa he sitten toimistossa tai kentällä.

Mittaristoksi vai työkaluksi tehostamiselle?

Järjestelmissä on hyvin paljon eroja sen suhteen, kenen käytettäväksi ne on tarkoitettu ja millaisia toimenpiteitä niiden pohjalta voidaan toteuttaa. Yrityksen johdolle ja talousosastolle suunnatut ratkaisut ovat erittäin hyödyllisiä yrityksen tilanteen tarkastelun kannalta, mutta saattavat usein jäädä pinnallisiksi työkaluiksi yrityksen toiminnan tehostamisen kannalta. Etenkin, kun työntekijät ja heidän tekemiseensä liittyvä tieto on tärkeässä roolissa yrityksen liiketoiminnassa. Usein välijohto ja esimiehet ovat kommentoineet juuri työn johtamiseen liittyvää heikkoutta johdolle ja talousosastoille suunnatuissa ratkaisuissa: ”Ei se hiton kallis järjestelmä näkynyt meille mitenkään muuten kuin lisääntyneenä työnä. Työmääräimet pitää edelleen tulostaa paperille ja työntekijöiden varaaminen projekteihin tehdään Excelillä.” On siis tärkeää harkita mitkä ovat liiketoiminnan tehostamisen ja mittaamisen erot sekä mitä tehostamisella oikeasti tavoitellaan.
Facebook
Twitter
LinkedIn
Lataa opas: Toiminnanohjaus-järjestelmän käyttöönotto

Jätä sähköpostiosoitteesi niin lähetämme oppaan sinulle sinne!

Lataa opas: KPI -mittaristo kenttätyön tehostamisessa

Jätä sähköpostiosoitteesi niin lähetämme oppaan sinulle sinne!

Lataa opas: Buustia ERP-hankintaan

Jätä sähköpostiosoitteesi niin lähetämme oppaan sinulle sinne!